Upadłość konsumencka – nowy start bez długów ?

Według informacji Ministerstwa Sprawiedliwości omawianych na łamach prasy, w pierwszym półroczu 2015 roku do sądów zostało złożonych ponad 2.500 wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, z czego ponad 1200 rozpatrzono, a w prawie 700 sprawach ogłoszono upadłość.

Zainteresowanie nowym modelem upadłości konsumenckiej jest spore, znacznie przewyższające to, które występowało przed nowelizacją ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 60 poz. 535 z późn. zm.).

Wynika to przede wszystkim ze zmiany optyki ustawodawcy na skutek, do jakiego ma prowadzić ogłoszenie upadłości konsumenckiej, ale też ze złagodzenia wymogów, jakie muszą spełnić osoby wnioskujące o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Obecnie głównym celem postępowania upadłościowego prowadzonego wobec osób nieprowadzących działalności gospodarczej jest redukcja zadłużenia tych osób (poprzez umorzenie w części lub w całości zobowiązań), a dodatkowo – jeśli to możliwe – zaspokojenie wierzycieli w jak największym stopniu.

Wprowadzenie tej zasady musi rzutować na podejście sądów upadłościowych do ogłaszania upadłości konsumenckiej i niewątpliwie tak się dzieję. Sądy częściej niż w poprzednich latach postanawiają o ogłoszeniu upadłości osób nieprowadzących działalności gospodarczej, nawet tych nieposiadających majątku tylko same zobowiązania, umożliwiając im – po upływie określonego czasu i spełnieniu warunków ustalonych w postępowaniu – nowy start już bez bagażu zadłużenia.

Kto może się więc domagać ogłoszenia upadłości konsumenckiej ?

Osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej oraz osoba fizyczna, która przestała prowadzić działalność gospodarczą, jeśli od wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej upłynął co najmniej rok. Ogłoszenia upadłości konsumenckiej mogą domagać się także osoby, które utraciły status wspólnika osobowej spółki handlowej, a od wykreślenia ich z Krajowego Rejestru Sądowego upłynął co najmniej rok.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można złożyć w każdym czasie. Nie występuje tutaj ograniczenie czasowe dwóch tygodni od wystąpienia stanu niewypłacalności, znane z klasycznego modelu postępowania upadłościowego.

Ustawodawca oprócz tych wymogów wprowadził dalej idące obostrzenia, wskazując sytuację, w których sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. I tak, sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości:

  1. jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa – dla przykładu: celowo pogarszał swoją sytuację materialną lub zaciągał zobowiązania, których nie zamierzał wykonać,
  2. jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika – dla przykładu: dłużnik nie wypełniał obowiązków nałożonych na niego w tym postępowaniu,
  3. jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w toku prowadzonego wobec dłużnika postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, został uchylony plan spłaty wierzycieli, z uwagi na uchybienie jego postanowieniom przez dłużnika,
  4. jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, dłużnik nie zgłosił wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie, będąc do tego zobowiązanym – na przykład, jako przedsiębiorca lub reprezentant osób prawnych,
  5. jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli,
  6. jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, w stosunku do dłużnika było prowadzone postępowanie upadłościowe (konsumenckie), w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań,
  7. jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku o ogłoszenie upadłości są niezgodne z prawdą lub niezupełne.

W niektórych sytuacjach, nawet jeżeli niektóre z podanych powyżej przesłanek wystąpią, sąd i tak będzie uprawniony do wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenta, jeśli będzie to uzasadnione względami słuszności, względami humanitarnymi, dochowaniem przez dłużnika należytej staranności.
Ważnym jest więc uzasadnienie wniosku o ogłoszenie upadłości i zawarcie w nim możliwie najbardziej wyczerpujących informacji (najlepiej popartych dokumentami), które przekonają sąd, że celowym będzie w danym przypadku ogłoszenie upadłości konsumenta i umożliwienie mu poprzez umorzenie w całości lub części zobowiązań, wyjście z niekorzystnej sytuacji w jakiej się znalazł.
Pomimo tego, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie następuje w każdym przypadku, to opłaca się podjąć trud zgromadzenia możliwie najpełniejszej dokumentacji, przygotowania takiego wniosku, uzasadnienia go oraz jego złożenia. W wielu przypadkach będzie to pierwszy krok na drodze, która prowadzi do życia bez długów. Warto go zrobić.

Aktualności

Zmiana adresu biura Kancelarii w Śremie

Informujemy, że z dniem 1 lutego 2018 r. zmienił się adres biura Kancelarii w Śremie. Do dnia 31 stycznia 2018 r. oddział mieścił się przy ul. Plac 20 Października 27, a od dnia 1 lutego 2018 r. mieści się przy ul. Plac 20 Października 17/4. (więcej…)


Zmiana adresu głównego biura Kancelarii

Uprzejmie informujemy, że od dnia 27 grudnia 2017 r. główne biuro Kancelarii mieścić się będzie w biurowcu DELTA 2 przy ul. Towarowej 37 na III piętrze, a wiec w budynku obok biurowca DELTA – dotychczasowego miejsca prowadzenia działalności. (więcej…)


Zamknij cookies

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.