fbpx
Robert Głowacki - doradca restrukturyzacyjny
Menu
Szybki kontaktzadzwoń

Upadłości i Restrukturyzacje


Autor: Robert Głowacki / Data: 16 kwietnia 2020 / Kategoria:

Upadłościami oraz szeroko rozumianymi restrukturyzacjami zajmuję się od wielu lat. W toku swojej praktyki reprezentowałem wierzycieli w toku postępowań upadłościowych, dłużników, a także obsługiwałem od strony prawnej syndyków masy upadłości i prowadzone przez nich duże postępowania upadłościowe. 

Składałem wnioski o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych, a także reprezentowałem dłużników w toku tych postępowań. Naturalnym dla mnie krokiem było uzyskanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego (mój numer licencji to 1341). Od tego momentu prowadzę także postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne jako syndyk lub organ postępowania restrukturyzacyjnego będąc wyznaczonym przez sąd.

Moje doświadczenia pozwalają mi wyodrębnić obszary, gdzie moje doradztwo będzie szczególnie użyteczne.

Doradztwo na rzecz Wierzycieli

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne są specyficzne i nie dla wszystkich intuicyjne. Wierzyciele najczęściej swój udział w tych postępowaniach postrzegają przez pryzmat tego czy ich wierzytelności zostaną zaspokojone, w jakiej części lub jakim czasie. Osoby nie uczestniczące w takich postępowaniach na codzień mogą mieć problem odpowiedzią na te wątpliwości. Udzielenie właściwej odpowiedzi na te pytania też rodzi problemy.

Znając realia tych postępowań, a także ich rzeczywisty przebieg, jako doradca restrukturyzacyjny na każdym etapie postępowania mogę wspierać wierzycieli rzetelnymi informacjami, środkami prawnymi, które w sposób należyty zabezpieczą interes wierzycieli w tych postępowaniach, w tym zgłoszeniami wierzytelności, reprezentacją na zgromadzeniach wierzycieli czy w toku posiedzeń rady wierzycieli, komunikacją z sądami upadłościowymi lub restrukturyzacyjnymi, a także organami postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Ponadto przygotowuję także w imieniu wierzycieli wnioski o otwarcie postępowania sanacyjnego (jedynie w stosunku do niewypłacalnej osoby prawnej, jeśli wierzyciel jest wierzycielem osobistym) oraz upadłościowego.

Jeśli jesteś uczestnikiem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego i potrzebujesz wsparcia w jego toku lub chcesz żeby Twoje interesy w tym postępowaniu były należycie reprezentowane skontaktuj się ze mną. 

Zachęcam Ciebie również do kontaktu jeśli zastanawiasz się czy Twoja wierzytelność, z którą uczestniczysz w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym jest rzeczywiście do odzyskania, a także jakie kroki jako zarządzający firmą powinieneś podjąć. Zaufał mi m.in. jeden z największych w Polsce banków komercyjnych, z którym współpracuje w ramach postępowań restrukturyzacyjnych (obszar recovery).

Doradztwo na rzecz Dłużników

Jeśli Twoja firma boryka się z problemami finansowymi, masz zaległości w zapłacie faktur od kontrahentów, Twoje zobowiązania przekraczają wartość Twojego majątku lub masz obawy, że w niedługim czasie te okoliczności mogą wystąpić, warto rozważyć czy rozwiązaniem nie będzie wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego.

W niektórych przypadkach wystąpienie we właściwym czasie z wnioskami o wszczęcie tych postępowań może uchronić Ciebie jako zarządzającego od osobistej odpowiedzialności za zobowiązania reprezentowanego przez Ciebie podmiotu.

Moja pomoc obejmuje analizę sytuacji prawnej i finansowej pod kątem zasadności wystąpienia z wnioskiem o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych, także w kontekście potencjalnej odpowiedzialności osobistej. Wyniki tej analizy przede wszystkim mają odpowiadać na pytanie czy należy ubiegać się o otwarcie tych postępowań, a także które z nich jest najbardziej optymalne w realiach niniejszej sprawy. 

Przygotowuję wnioski o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych, wstępne plany restrukturyzacyjne, właściwe plany restrukturyzacyjne, propozycje układowe.

Po otwarciu postępowań reprezentuję interesy dłużnika w tych postępowaniach. Występuję w jego imieniu na zgromadzeniach wierzycieli, radach wierzycieli, prowadzę korespondencję z sędzią-komisarzem oraz niesądowymi organami (nadzorcy, zarządcy, syndycy). 

W postępowaniach restrukturyzacyjnych wspieram te podmioty w zakresie kontaktu z wierzycielami, negocjuję propozycje układowe. Działam w imieniu dłużnika tak by został osiągnięty cel postępowań restrukturyzacyjnych, zawarty został układ a dłużnik miał możliwość dalszego prowadzenia biznesu.

W przypadku postępowań upadłościowych ich specyfika sprawia, że moje doradztwo jest potrzebne m.in. w postępowaniach ze sprzeciwów odnośnie listy wierzytelności czy też w innych postępowaniach zainicjowanych przez syndyka. 

Napisz do mnie, jeśli chcesz rozwiać swoje wątpliwości lub potrzebujesz pomocy w już wszczętym postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.

Obsługa prawna postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Zanim uzyskałem licencję doradcy restrukturyzacyjnego przez wiele lat współpracowałem z syndykami i organami postępowań restrukturyzacyjnych zapewniając im kompleksową obsługę prawną.

Sprawne prowadzenie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wymaga wiedzy ekonomicznej, niemniej stopień skomplikowania problemów prawnych jest, w niektórych postępowaniach znaczny. Ważne jest wtedy korzystanie z pomocy osoby, która ma doświadczenie w obsłudze prawnej takich postępowań oraz w tematyce, która tych problemów nastręcza. W szczególności chodzi o zagadnienia bezskuteczności czynności prawnych, prawnych zabezpieczeń wierzytelności, prowadzenia postępowań z udziałem syndyka. Syndycy oraz nadzorcy czy zarządcy potrzebują często też wsparcia na etapie sporządzania list czy spisów wierzytelności z uwagi na sposób sformułowania przepisów i niejasności z tym związane. Sam te problemy muszę rozstrzygać na codzień także jestem cenionym doradcą tych podmiotów.

Dotychczas doradzałem w następujących – większych – postępowaniach i restrukturyzacyjnych:

  • INOX Group Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Kaliszu (branża deweloperska),
  • Mennica – Metale Szlachetne S.A. z siedzibą w Radzyminie (przemysł wytwórczy),
  • Lider Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (produkcja autobusów),
  • Logzact S.A. z siedzibą w Poznaniu,
  • Zakłady Metalurgiczne POMET S.A. z siedzibą w Poznaniu (przemysł odlewniczy),
  • LOXA Sp. z o.o. z siedzibą Żarkach (produkcja akumulatorów),
  • EL-MAG Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Suchym Lesie (komponenty dla transportu),
  • YEGO Design Sp. z o.o. z siedzibą w Turku  (branża ogrodnicza, produkcja).

Jeśli prowadzisz postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe, a potrzebujesz konsultacji prawnej, skontaktuj się ze mną. Zapewniam, że moja wiedza i doświadczenie będą dla Ciebie wsparciem w Twoich postępowaniach.